ครอบครัวซีเจ

          โลกเปลี่ยน ประเทศไทยเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน ทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนเปลี่ยนแปลง เห็นได้จากหลายๆ ธุรกิจได้เปลี่ยนไป มีทั้งพัฒนาตัวเอง และถูกโลกเปลี่ยนหรืออาจถูกโลกกลืนหายไปความเจริญของโลกได้เปลี่ยนแปลงเทคนิคและวิธีการทำงานอยู่เสมอ คนที่มีความรู้ความสามารถในสมัยหนึ่ง อาจกลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถในอีกสมัยหนึ่ง บุคลากรซีเจต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เสมอ

ครองครัวซีเจมุ่งมันพัฒนา ก้าวไกลทันการเปลี่ยนแปลง เห็นคุณค่าบุคลากร

การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวซีเจ

          ครอบครัวซีเจมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการผลิตและส่งมอบผลงานคุณภาพ สมาชิกซีเจได้เรียนรู้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่แรกเข้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และพัฒนาอย่างต่อเนี่องจนเกิดความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพนำพา ซีเจไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

มุ่งมั่นพัฒนา  บริการสู่ความเป็นเลิศ  ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ใส่ใจบุคลากร


CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship