ทำไมถึงต้องให้ ซีเจ บริการท่าน

         

             บริษัท ซีเจ ชิปปิ้ง จำกัด ประกอบด้วยทีมงานที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ มามากกว่า 30 ปี ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้าครบวงจร (ONE STOP SERVICE)เพียงท่านติดต่อเรา เราจะดำเนินการแทนท่านในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมศุลกากรกรมการค้าต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร กรมโรงงาน สำนักมาตราฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข หอการค้า บริษัทเรือ ประกันภัย ธนาคาร และอื่นๆ

          ทีมงานของซีเจ มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลงอย่างรวดเร็ว ซีเจมีความพร้อมในการเอาใจใส่ดูแลสินค้าของท่าน แก้ไขปัญหาให้ท่าน รักษาผลประโยชน์ของท่าน ราวกับเป็นของตนเอง ซีเจให้คำแนะนำและดูแลแทนท่านในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ในประเทศที่ท่านได้รับ หรือคู่ค้าของท่านในต่างประเทศได้รับ เสมือนหนึ่งว่าซีเจเป็นทีมงานของท่าน ท่านเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญของเรา เราเป็นครอบครัวเดียวกัน

โปรดติดต่อกับ ซีเจ ที่   โทร 0-2477-9299, โทรสาร 0-2477-9420-21, eMail CjShip@hotmail.com


CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship