บริการขนส่งภายในประเทศ

บริษัท ให้บริการรับและส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำตามทีความเหมาะสม และตามความต้องการของท่าน 

 


CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship