วัสัยทัศน์ (VISION)

          เป็นเลิศในด้านการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

พันธกิจ (MISSION)

           - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีความพร้อมในการส่งมอบผลงานคุณภาพ โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมีศักยภาพนำพา ซีเจไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

          - พัฒนาความสัมพันธ์และประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตรในระยะยาว

          - พัฒนารูปแบบและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

มุ่งมั่นพัฒนา  บริการสู่ความเป็นเลิศ  ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ใส่ใจบุคลากร


CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship