สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เป็นมาตราการที่รัฐใช้ในการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกให้มีความสามารถในการส่งสินค้าออกไปแข่งขันและจำหน่ายยังต่างประเทศ

 

  การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

  การขอชดเชยค่าภาษีอากร (บัตรภาษี)

  คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONE WHAREHOUSE)

  เขตปลอดอากร (Free Zone)

  เขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone)

  การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ซีเจ เอาใจใส่ดูแลสิทธิประโยชน์

ของท่านในประเทศ และรักษา

ผลประโยชน์ทางภาษีให้กับคู่ค้า

ของท่านในต่างประเทศ


CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship