รับสมัครพนักงาน

พนักงานขาย Freight

 - ฒิ ปวส-ปริญญาตรี การตลาด หรือ Logistics หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 - เพศชาย-หญิง (ชายผ่านทหารแล้ว)

 - อายุ 23-35 ปี

 - ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้เป็นอย่างดี

 - มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

 - เคยผ่านงานด้านขาย Freight อย่างน้อย 1 ปี

 - ซื้อสัตย์  อดทน

พนักงานจัดทำเอกสารส่งออก

 - วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี

 - เพศหญิง

 - อายุ 23-30 ปี

 - ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้เป็นอย่างดี

 - อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพอได้

 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 - ซื้อสัตย์  อดทน

พนักงานชิปปิ้ง

 - วุฒิ ปวสขึ้นไป

 - เพศชาย (ผ่านทหารแล้ว)

 - อายุ 23-35 ปี

 - ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้ดี

 - อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพอได้

 - มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 - ซื้อสัตย์  อดทน

พนักงาน รับ-ส่ง เอกสาร

 - วุฒิ ปวช ขึ้นไป

 - เพศชาย (ผ่านทหารแล้ว)

 - อายุ 23-30 ปี

 - ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้

 - อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพอได้

 - มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

 - รู้จักเส้นทาง กระงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี

- ซื้อสัตย์  อดทน


CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship