บริษัท ซีเจ ชิปปิ้ง จำกัด ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าครบวงจรมามากกว่า 30 ปี มีบริการอันรวดเร็ว ชำนาญ และถูกต้อง ย่อมเป็นเครื่องยืนยันและเป็นหลักประกันแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
          ปี 2523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี จรัส ได้ถือกำเนิดขึ้น  

          ปี 2552 ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ มาตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) พร้อมกับเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนมาเป็น บริษัท ซีเจ ชิปปิ้ง จำกัด

          ปี 2555 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อบรมเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน โดยมีอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาในการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้กับบริษัท

 
          ปี 2556 ได้เข้าสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001/2008 ในการพัฒนาระบบการทำงานเข้าสู่มาตรฐานสากล และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น
          ปี 2558 ได้ทำการปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารจาก Hard Copy มาเป็น Soft Copy พร้อมกับจัดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลรวม
          ปี 2559 ได้จัดตั้งระบบ CJ Clound ขึ้น เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลจำนวนมากให้กับท่าน ในขณะที่อีเมลส่งได้จำกัดจำนวนในแต่ละครั้ง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทุกที่ทุกเวลาเฉพาะข้อมูลของท่านเท่านั้น
          ปี 2560 เราจะพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลรูปแบบใหม่ จาก ISO 9001/2008 เป็น ISO 9001/2015
          ทีมงานของซีเจ มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงาน เอาใจใสดูแลสินค้าของท่าน รักษาผลประโยชน์ของท่าน ราวกับเป็นของตนเอง ซีเจดูแลแทนท่านในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ในประเทศที่ท่านได้รับ หรือตู่ค้าของท่านในต่างประเทศได้รับ เสมือนหนึ่งว่าซีเจเป็นทีมงานของท่าน ท่านคือหุ้นส่วนคนสำคัญของเรา  
   

CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship